Austropressen K65 & K70

  • Enkel og bruke
  • fleksibel bruk
  • Tar liten plass
  • Enkelt vedlikehold
  • Ballevekt 30-80 kg

LAST NED:

Brosjyre med tekniske data