Austropressen K 65II/K70II & K65SII flerkammer presser

  • tar liten plass
  • opptil 4 kammer
  • gjør sortering enkel og effektiv
  • kan når som helst utvides med ekstra kammer
  • ballevekt mellom 30-80 kg

LAST NED:

Brosjyre med tekniske data