Austropressen flerkammer presser

Austropressen K65 II/K70II & K65S II
-for resirkulerbart avfall og restavfall
ballevekt mellom 30-80 kg

Austropressen APV 90II & 200II
-enkel sortertering av større mengder
ballevekt mellom 60-250 kg