Austropressen boks og fatpresser

Austropressen DS 7 - 10

komprimering av metallbeholdere opp til 60 liter