Austropressen DS 7-10

  • kort pressyklus
  • pressplate med pigger
  • oppsamlings kar
  • kan leveres med ex sikring
  • 2 størrelser

LAST NED:

Brosjyre med tekniske data