Austropressen FP 200-300

  • kort pressyklus
  • pressplate med pigger
  • oppsamlingskar
  • kan leveres med ex sikring
  • mulighet for automatisering
  • 2 størrelser

LAST NED:

Brosjyre med tekniske data