Austropressen APV 90II & APV 200 II flerkammer presser

  • enkel i bruk
  • gjør sortering enkel og effektiv
  • kan når som helst utvides med ekstra kammer
  • binde og utkaster mekanisme på hvert kammer
  • ballevekt mellom 60-250 kg

LAST NED:

Brosjyre med tekniske data