Austropressen avfallspresser

Austropressen KS
-pressing av restavfall i innvendig sekk

Austropressen Maxi
-pressing av restavfall i utvendig sekk

Austropressen Conpress
-pressing av restavfall i dunker

Austropressen FP
-pressing av farlig avfall i 200 l fat